Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tân Thuận Tây, phường Tân Thuận Tây và phường Bình Thuận, quận 7 | Hủy bỏ, điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 52/QĐ-UB ngày 07 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4031/QĐ-UBND về phê duyệt Danh mục dự án đầu tư tham gia Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố | Danh mục dự án đầu tư tham gia Chương trình kích cầu đầu tư của thành phố | Giao chỉ tiêu cho vay giải quyết việc làm năm 2019 | Gia hạn thời gian chuyển tiếp theo Quyết định thành lập Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ và Trung tâm Quản lý Đường thủy trực thuộc Sở Giao thông vận tải | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án Xây dựng tuyến đường liên xã An Thới Đông - Lý Nhơn, huyện Cần Giờ | Thành lập Ban Giám khảo và Tổ chuyên môn giúp việc Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố năm 2019 | Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Tu sửa cấp thiết di tích lịch sử Bót Dây Thép | Điều chỉnh dự án Trường học thân thiện và Bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và trên địa bàn quận Gò Vấp, Bình Tân, Thủ Đức và huyện Củ Chi |

Thành lập Hội đồng thẩm định phim nhiệm kỳ 2019 - 2021

Ngày 10/5/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1806/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng thẩm định phim nhiệm kỳ 2019 - 2021 gồm 9 thành viên, nội dung cụ thể như sau:

- Hội đồng thẩm định hoạt động theo quy định tại Quyết định số 49/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 7 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành Quy chế thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim

- Cơ chế hoạt động của Hội đồng thẩm định:

+ Sở Văn hóa và Thể thao là Cơ quan Thường trực của Hội đồng thẩm định.

+ Chủ tịch Hội đồng sử dụng con dấu của Sở Văn hóa và Thể thao trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hội đồng thẩm định.

+ Các thành viên Hội đồng thẩm định làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; nhiệm vụ của các thành viên trong Hội đồng thẩm định sẽ do Chủ tịch Hội đồng phân công.

- Hội đồng thẩm định phim nhiệm kỳ 2019 - 2021 báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Nội vụ) bằng văn bản về việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Lê Tùng