Kế hoạch thực hiện Quyết định số 200/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020” | Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá Thành phố Hồ Chí Minh | Kiện toàn Tổ công tác về thẩm định và thương thảo chi phí tư vấn lập dự án và thiết kế nước ngoài các dự án trọng điểm của ngành y tế Thành phố | Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn 2030 | Kế hoạch ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020 | Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Kiện toàn Ban An toàn giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, gồm 23 thành viên | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch số 3901/KH-UBND ngày 09/7/2015 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch số 3874/KH-UBND ngày 08/7/2015 | Quy định về hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và định mức chi phí lập, thẩm định, công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu |

Thành lập Ban Tổ chức hoạt động Hội Sách Thành phố Hồ Chí Minh lần VIII - 2014

Ngày 16/01/2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 332/QĐ-UBND về thành lập Ban Tổ chức hoạt động Hội Sách Thành phố Hồ Chí Minh lần VIII - 2014, cụ thể như sau:

1.   Ông Lê Hoàng, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn - Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Trưởng ban;

2.   Ông Phạm Minh Thuận, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát hành Sách Thành phố Hồ Chí Minh (FAHASA), Phó Trưởng ban Thường trực;

3.   Ông Nguyễn Minh Nhựt, Giám đốc Nhà Xuất bản Trẻ, Phó Trưởng ban;

4.   Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Nhà Xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  Phó Trưởng ban;

5.   Bà Huỳnh Thị Xuân Hạnh, Giám đốc Nhà Xuất bản Văn hóa Văn Nghệ, Phó Trưởng ban;

6.   Ông Lê Văn Thanh Tâm, Chuyên viên Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Ủy viên;

7.   Bà Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Trưởng Phòng Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy viên;

8.   Bà Nguyễn Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn;

9.   Ông Huỳnh Văn Hội,  Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát hành Sách Thành phố Hồ Chí Minh (FAHASA), Ủy viên Thường trực;

10. Ông Phạm Thiết Hòa, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên Cây xanh Thành phố, Ủy viên;

11. Ông Lê Thành Khoa, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong, Ủy viên;

12. Ông Lê Hoàng Nam,  Phó Trưởng Công an Quận 1, Ủy viên.

Ban Tổ chức Hội Sách Thành phố Hồ Chí Minh lần VIII - 2014 có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phối hợp với các Sở - ngành và đơn vị liên quan để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Hội Sách Thành phố Hồ Chí Minh lần VIII - 2014 chủ đề “Sách - Văn hóa và Phát triển”, diễn ra từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 30 tháng 3 năm 2014 tại Công viên Lê Văn Tám, Quận 1.

 

Quỳnh Chi