Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018 | Quy chế hoạt động của Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018 | Ủy ban nhân dân Thành phố sửa đổi, bổ sung Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2017 | Ban hành danh sách các tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đợt 1 | Ủy ban nhân dân Thành phố điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3232/QĐ-UB ngày 30 tháng 6 năm 2004 và Quyết định số 5086/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2016 | Kiện toàn thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Thành phố Hồ Chí Minh | Công ty TNHH thương mại An Khang đầu tư cửa hàng bán lẻ xăng dầu | Ủy ban nhân dân Thành phố điều chỉnh Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 | Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn năm 2016 - 2020 của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên | Giao tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2017 của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn TNHH một thành viên (Công ty mẹ) |

Thành lập Ban Tổ chức hoạt động Hội Sách Thành phố Hồ Chí Minh lần VIII - 2014

Ngày 16/01/2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 332/QĐ-UBND về thành lập Ban Tổ chức hoạt động Hội Sách Thành phố Hồ Chí Minh lần VIII - 2014, cụ thể như sau:

1.   Ông Lê Hoàng, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn - Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Trưởng ban;

2.   Ông Phạm Minh Thuận, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát hành Sách Thành phố Hồ Chí Minh (FAHASA), Phó Trưởng ban Thường trực;

3.   Ông Nguyễn Minh Nhựt, Giám đốc Nhà Xuất bản Trẻ, Phó Trưởng ban;

4.   Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Nhà Xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  Phó Trưởng ban;

5.   Bà Huỳnh Thị Xuân Hạnh, Giám đốc Nhà Xuất bản Văn hóa Văn Nghệ, Phó Trưởng ban;

6.   Ông Lê Văn Thanh Tâm, Chuyên viên Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Ủy viên;

7.   Bà Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Trưởng Phòng Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy viên;

8.   Bà Nguyễn Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn;

9.   Ông Huỳnh Văn Hội,  Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát hành Sách Thành phố Hồ Chí Minh (FAHASA), Ủy viên Thường trực;

10. Ông Phạm Thiết Hòa, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên Cây xanh Thành phố, Ủy viên;

11. Ông Lê Thành Khoa, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong, Ủy viên;

12. Ông Lê Hoàng Nam,  Phó Trưởng Công an Quận 1, Ủy viên.

Ban Tổ chức Hội Sách Thành phố Hồ Chí Minh lần VIII - 2014 có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phối hợp với các Sở - ngành và đơn vị liên quan để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Hội Sách Thành phố Hồ Chí Minh lần VIII - 2014 chủ đề “Sách - Văn hóa và Phát triển”, diễn ra từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 30 tháng 3 năm 2014 tại Công viên Lê Văn Tám, Quận 1.

 

Quỳnh Chi