Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tân Thuận Tây, phường Tân Thuận Tây và phường Bình Thuận, quận 7 | Hủy bỏ, điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 52/QĐ-UB ngày 07 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4031/QĐ-UBND về phê duyệt Danh mục dự án đầu tư tham gia Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố | Danh mục dự án đầu tư tham gia Chương trình kích cầu đầu tư của thành phố | Giao chỉ tiêu cho vay giải quyết việc làm năm 2019 | Gia hạn thời gian chuyển tiếp theo Quyết định thành lập Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ và Trung tâm Quản lý Đường thủy trực thuộc Sở Giao thông vận tải | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án Xây dựng tuyến đường liên xã An Thới Đông - Lý Nhơn, huyện Cần Giờ | Thành lập Ban Giám khảo và Tổ chuyên môn giúp việc Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố năm 2019 | Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Tu sửa cấp thiết di tích lịch sử Bót Dây Thép | Điều chỉnh dự án Trường học thân thiện và Bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và trên địa bàn quận Gò Vấp, Bình Tân, Thủ Đức và huyện Củ Chi |

Phê duyệt Đề án tổ chức lại Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 và Câu lạc bộ Văn hóa - Thể dục Thể thao Nguyễn Du thành Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1

Ngày 10/4/2019, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1405/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án tổ chức lại Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 và Câu lạc bộ Văn hóa - Thể dục Thể thao Nguyễn Du thành Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1, nội dung cụ thể như sau:

- Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 là đơn vị sự nghiệp công lập có thu tự đảm bảo chi thường xuyên, trực thuộc Ủy ban nhân dân Quận 1. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

 Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân Quận 1, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa và Thể thao.

- Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 có chức năng phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thể dục thể thao và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, những người làm công tác thể thao ở cơ sở. Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, cung ứng dịch vụ công, các hoạt động thể dục thể thao và các hoạt động dịch vụ văn hóa.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 6484/QĐ-UB-NCVX ngày 04 tháng 9 năm 1995 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 và Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Câu lạc bộ Văn hóa - Thể dục Thể thao Nguyễn Du.

 

 

Lê Tùng