Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án Xây dựng đường đê nội đồng khu vực 233ha, ấp Rạch Lá (giai đoạn 1), xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ | Giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Cơ quan nước ngoài. | Điều chỉnh thành viên Tổ Thẩm định Phương án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020 | Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Gôn thành phố Hồ Chí Minh | Ngày 12/6/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2160/QĐ-UBND về việc Thành lập Tổ Công tác tham mưu về các đồ án quy hoạch hệ thống thoát nước mưa, nước thải của Thành phố Hồ Chí Minh | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Sửa chữa, nâng cấp hẻm 87 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án Cải tạo, chỉnh trang Công viên Gia Định, Phường 3, quận Gò Vấp | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án đầu tư xây dựng công trình kết nối giao thông đường Quang Trung - Nguyễn Văn Công - Nguyễn Kiệm, Phường 3, quận Gò Vấp | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án Cải tạo và mở rộng Bệnh viện Quận 8 | Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1 tại phường Linh Chiểu quận Thủ Đức |

Ngày 12/6/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2160/QĐ-UBND về việc Thành lập Tổ Công tác tham mưu về các đồ án quy hoạch hệ thống thoát nước mưa, nước thải của Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 12/6/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2160/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác tham mưu về các đồ án quy hoạch hệ thống thoát nước mưa, nước thải của Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

- Nhân sự gồm 10 thành viên.

- Nhiệm vụ của Tổ công tác như sau:

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các đồ án quy hoạch hệ thống thoát nước mưa, nước thải của Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ và đạt hiệu quả trong công tác quản lý quy hoạch chung của thành phố.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch làm việc cụ thể và điều phối, hướng dẫn các đơn vị liên quan trong công tác thực hiện các đồ án quy hoạch thoát nước mưa, nước thải của Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt tập trung đồ án Điều chỉnh quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tổ chức họp định kỳ hoặc đột xuất để theo dõi, chỉ đạo, xem xét góp ý và giám sát tiến độ thực hiện đồ án Điều chỉnh quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước Thành phố Hồ Chí Minh; phối hợp các Sở ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Lê Tùng