kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ

Ngày 29/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2269/QĐ-UBND về kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe trên địa bàn thành phố.

 

Trần Phát