Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. | Kế hoạch triển khai Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị | Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020. | Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020. | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9 | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4, phường Phước Long A, quận 9 | Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn | Điều chỉnh Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành |

Kế hoạch tổ chức tuyển chọn “Phương án thiết kế kiến trúc cầu Cần Giờ - thành phố Hồ Chí Minh”

Ngày 11/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2479/QĐ-UBND duyệt Kế hoạch tổ chức tuyển chọn “Phương án thiết kế kiến trúc cầu Cần Giờ - thành phố Hồ Chí Minh”, với những nội dung sau:

1. Tên kế hoạch tuyển chọn: 

“Phương án thiết kế kiến trúc cầu Cần Giờ - Thành phố Hồ Chí Minh”.

2. Tổ chức thực hiện:

-       Cơ quan có thẩm quyền quyết định cuộc tuyển chọn: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

-       Cơ quan tổ chức tuyển chọn: Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

-       Đơn vị tài trợ cuộc tuyển chọn: Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam - Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ.

-       Tư vấn tổ chức tuyển chọn: Trung tâm nghiên cứu Kiến trúc (đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc).

3. Vị trí, phạm vi ranh giới, diện tích:

- Vị trí, địa điểm xây dựng:

   + Cầu Cần Giờ vượt qua sông Soài Rạp, tại khu vực hạ lưu phà Bình Khánh hiện hữu, nối từ huyện Nhà Bè sang huyện Cần Giờ.

   + Hướng tuyến trùng với đường 15B, vượt đường Nguyễn Bình, huyện Nhà Bè, sau đó vượt sông Soài Rạp sang huyện Cần Giờ, sau khi vượt sông, hướng tuyến rẽ sang hướng Đông, đi song song với đường dây điện 220KV, tiếp tục vượt sông Chà và kết nối với đường Rừng Sác.

- Phạm vi ranh giới:

+ Điểm đầu: tại nút giao giữa đường 15B với đường số 2 – Khu đô thị Phú Xuân, Nhà Bè.

+ Điểm cuối: kết nối vào đường Rừng Sác tại điểm cách bến phà Bình Khánh khoảng 1,8km về phía Nam, thuộc xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ.

+ Tổng chiều dài tuyến đường nghiên cứu khoảng 7,41km.

4. Hình thức tuyển chọn:

Tổ chức tuyển chọn trong 17 phương án thiết kế kiến trúc, để chọn ra phương án tối ưu nhất, làm cơ sở xem xét phê duyệt đề xuất dự án.

5. Đối tượng dự tuyển:

Cuộc tuyển chọn dành cho các đơn vị là công ty, đơn vị hành nghề thiết kế xây dựng, đặc biệt am hiểu chuyên ngành giao thông cầu đường có đủ năng lực, uy tín, có kinh nghiệm thực tế liên quan theo quy định do đơn vị tài trợ cuộc tuyển chọn đề xuất.

Trần Phát