Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. | Kế hoạch triển khai Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị | Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020. | Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020. | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9 | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4, phường Phước Long A, quận 9 | Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn | Điều chỉnh Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành |

Giá dịch vụ trông giữ xe tại nhà để xe ga Quốc nội – Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất,

Ngày 13/11/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 6003/QĐ-UBND về giá dịch vụ trông giữ xe tại nhà để xe ga Quốc nội – Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Cổ phần Đầu tư TCP đầu tư và kinh doanh như sau:

-   Giá dịch vụ giữ xe hai bánh:

Thời gian giữ xe

Đơn vị tính

Mức giá tối đa

- Xe đạp, xe đạp điện (không bao gồm trông giữ mũ bảo hiểm):

Trong 04 giờ đầu tiên

đồng/xe/lượt

3.000

Thêm 04 giờ (tiếp theo)

đồng/xe/4 giờ

3.000

Trên 08 giờ (tiếp theo)

đồng/xe/8 giờ

5.000

Tháng

đồng/xe/tháng

100.000

- Xe máy (xe số và xe tay ga), xe điện (không bao gồm trông giữ mũ bảo hiểm):

Trong 04 giờ đầu tiên

đồng/xe/lượt

6.000

Thêm 04 giờ (tiếp theo)

đồng/xe/4 giờ

6.000

Trên 08 giờ (tiếp theo)

đồng/xe/8 giờ

10.000

Tháng

đồng/xe/tháng

200.000

-   Giá dịch vụ giữ xe ô tô:

Thời gian giữ xe

Đơn vị tính

Mức giá tối đa

- Xe ô tô từ 04 chỗ đến 08 chỗ:

 

 

Trong 90 phút đầu tiên

đồng/xe/lượt

30.000

Từ trên 90 phút đến hết 24 giờ

đồng/xe/giờ

10.000

Trên 24 gi

đồng/xe/12 giờ

75.000

Tháng

đồng/xe/tháng

2.000.000

- Xe ô tô từ 09 chỗ đến 29 chỗ:

 

 

Trong 90 phút đầu tiên

đồng/xe/lượt

40.000

Từ trên 90 phút đến hết 24 giờ

đồng/xe/giờ

15.000

Trên 24 gi

đồng/xe/12 giờ

150.000

- Xe ô tô từ 30 chỗ trở lên :

 

 

Trong 90 phút đầu tiên

đồng/xe/lượt

50.000

Trên 90 phút

đồng/xe/giờ

20.000

- Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, trường hợp cần điều chỉnh giá phù hợp tình hình thị trường, Công ty Cổ phần Đầu tư TCP phải xây dựng phương án giá khác gửi Sở Tài Chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Trần Phát