Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 6151/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố | Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 11 | Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 5 | Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 2 | Bổ sung Danh mục vị trí việc làm Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn trực thuộc Trường Đại học Sài Gòn | Kiện toàn thành viên Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công được thành lập tại Điều 1 Quyết định số 4081/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2017 | Thành lập Ban Tổ chức hội thảo quốc tế “Định hướng Quy hoạch và Phát triển cây xanh, công viên và chiếu sáng các quận nội thành, giai đoạn 2019 – 2025” | Thành lập Hội đồng (gồm 23 thành viên) và Tổ giúp việc (gồm 14 thành viên) Hội đồng thẩm định Đề án “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030 | Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII |

Duyệt quy hoạch mặt bằng tỷ lệ 1/500 Nút giao thông Nguyễn Văn Cừ - Hùng Vương - Trần Phú

Ngày 16/5/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2074/QĐ-UBND về Duyệt quy hoạch mặt bằng tỷ lệ 1/500 Nút giao thông Nguyễn Văn Cừ - Hùng Vương - Trần Phú, với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí, giới hạn và phạm vi quy hoạch:

- Vị trí: theo Bản đồ vị trí số 122472-2/ĐĐBĐ-VPTT do Trung tâm đo đạc bản đồ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 27 tháng 9 năm 2016 (chưa được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm định).

- Ranh giới khu vực quy hoạch:

+ Phía Bắc: phường 2, quận 3;

+ Phía Nam: phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 và phường 4, quận 5;

+ Phía Tây: phường 1, quận 10;

+ Phía Đông: phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1.

Tổng diện tích lập quy hoạch là 3,59 ha.

2. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Ban quản lý dự án Quy hoạch – Xây dựng thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh.

3. Đơn vị tư vấn lập đồ án quy hoạch: Trung tâm nghiên cứu phát triển đô thị và giao thông vận tải do Sở Khoa học và Công nghệ chứng nhận tại số 301/ĐK-KHCN ngày 07 tháng 4 năm 2014.

4. Danh mục hồ sơ, bản vẽ mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500:

   - Thuyết minh tổng hợp;

   - Thành phần bản vẽ bao gồm:

+ Bản đồ vị trí nút giao thông tỷ lệ 1/2.000;

+ Bản đồ kết nối giao thông khu vực, tỷ lệ 1/2000;

+ Bản đồ đánh giá hiện trạng giao thông khu vực, tỷ lệ 1/500;

+ Bản đồ quy hoạch mặt bằng nút giao thông, tỷ lệ 1/500;

+ Bản đồ tổ chức phân luồng nút giao thông, tỷ lệ 1/500.

Lê Tùng