Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tân Thuận Tây, phường Tân Thuận Tây và phường Bình Thuận, quận 7 | Hủy bỏ, điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 52/QĐ-UB ngày 07 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4031/QĐ-UBND về phê duyệt Danh mục dự án đầu tư tham gia Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố | Danh mục dự án đầu tư tham gia Chương trình kích cầu đầu tư của thành phố | Giao chỉ tiêu cho vay giải quyết việc làm năm 2019 | Gia hạn thời gian chuyển tiếp theo Quyết định thành lập Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ và Trung tâm Quản lý Đường thủy trực thuộc Sở Giao thông vận tải | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án Xây dựng tuyến đường liên xã An Thới Đông - Lý Nhơn, huyện Cần Giờ | Thành lập Ban Giám khảo và Tổ chuyên môn giúp việc Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố năm 2019 | Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Tu sửa cấp thiết di tích lịch sử Bót Dây Thép | Điều chỉnh dự án Trường học thân thiện và Bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và trên địa bàn quận Gò Vấp, Bình Tân, Thủ Đức và huyện Củ Chi |

Duyệt quy hoạch mặt bằng tỷ lệ 1/500 Nút giao thông Hải Thượng Lãn Ông - Châu Văn Liêm

Ngày 16/5/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2076/QĐ-UBND về Duyệt quy hoạch mặt bằng tỷ lệ 1/500 Nút giao thông Hải Thượng Lãn Ông - Châu Văn Liêm, với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí, giới hạn và phạm vi quy hoạch:

- Vị trí: theo Bản đồ vị trí số 122472-4/ĐĐBĐ-VPTT do Trung tâm đo đạc bản đồ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 27 tháng 9 năm 2016 (chưa được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm định).

- Ranh giới khu vực quy hoạch:

+ Phía Bắc                     : phường 10, phường 14 quận 5;

+ Phía Nam                   : phường 10, phường 13 quận 5;

+ Phía Tây                     : phường 13, phường 14 quận 5;

+ Phía Đông                  : phường 10, quận 5.

- Tổng diện tích lập quy hoạch là 3,09 ha.

2. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Ban quản lý dự án Quy hoạch – Xây dựng thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh.

3. Đơn vị tư vấn lập đồ án quy hoạch: Trung tâm nghiên cứu phát triển đô thị và giao thông vận tải do Sở Khoa học và Công nghệ chứng nhận tại số 301/ĐK-KHCN ngày 07 tháng 4 năm 2014.

4. Danh mục hồ sơ, bản vẽ mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500:

   - Thuyết minh tổng hợp;

   - Thành phần bản vẽ bao gồm:

+ Bản đồ vị trí nút giao thông tỷ lệ 1/2.000;

+ Bản đồ kết nối giao thông khu vực, tỷ lệ 1/2000;

+ Bản đồ đánh giá hiện trạng giao thông khu vực, tỷ lệ 1/500;

+ Bản đồ quy hoạch mặt bằng nút giao thông, tỷ lệ 1/500;

+ Bản đồ tổ chức phân luồng nút giao thông, tỷ lệ 1/500.

Lê Tùng