Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Thủ Đức trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức | Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Phú Nhuận trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận | Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Cần Giờ trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ | Kế hoạch triển khai thực hiện “Quy hoạch phát triển ngành thương mại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. | Thành lập Ban Chỉ đạo sinh hoạt Hè thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 | Thành lập Tổ Công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ | Phê duyệt điều chỉnh Khoản 16, Điều 1 Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Đầu tư xây dựng cống Mương Lệ, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân |

Công ty TNHH thương mại An Khang đầu tư cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Ngày 21/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4483/QĐ-UBND chấp thuận cho Công ty TNHH THƯƠNG MẠI AN KHANG; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên số 0309497644 đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 19 tháng 4 năm 2016 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp; địa chỉ trụ sở chính tại số 682, đường Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Người đại diện theo pháp luật: Bà NGUYỄN THỊ KIM THÚY; sinh ngày 14 tháng 4 năm 1968; quốc tịch: Việt Nam; chứng minh nhân dân số 022091200 cấp ngày 15 tháng 4 năm 2005 tại Công an thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ thường trú và chỗ ở hiện nay tại: số 320, đường Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh; chức vụ: Giám đốc, được thực hiện dự án đầu tư với các nội dung sau:

1. Tên dự án đầu tư: DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU AN KHANG VÀ CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ.

2. Mục tiêu dự án:

STT

Mục tiêu hoạt động

Mã ngành theo VSIC

1

Kinh doanh bán lẻ xăng dầu, các loại dầu mỡ nhờn (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn).

4730

2

Bảo dưỡng, sửa chữa, bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của xe ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác.

4520

3

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của xe ô tô, mô tô,          xe máy và xe có động cơ khác.

4530

4

Bán phụ tùng và các bộ phận mô tô, xe máy

4543

5

Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải               như đại lý bán vé máy bay, dịch vụ rửa xe máy, mô tô, ô tô và xe có động cơ khác.

5229

6

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống.

5610

          3. Quy mô đầu tư: Thực hiện theo quy định tại Giấy phép xây dựng và Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu do Cơ quan có thẩm quyền cấp.

4. Địa điểm thực hiện dự án: Thửa 41-1, một phần thửa 47-1, một phần thửa 513, tờ bản đồ số 21 (một phần thửa cũ 239, 131, 240, 133, 134, tờ bản đồ số 2 và một phần thửa 513, tờ bản đồ số 21), đường Võ Chí Công, phường Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

5. Diện tích mặt đất sử dụng: 5.235 m2.

6. Tổng vốn đầu tư của dự án: 11.000.000.000 (mười một tỷ) đồng Việt Nam. Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án là: 4.900.000.000 (bốn tỷ chín trăm triệu) đồng Việt Nam, bằng tiền mặt, chiếm tỷ lệ 44,55% tổng vốn đầu tư dự án.

Tiến độ góp vốn thực hiện dự án: hoàn tất việc góp vốn trong vòng 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

7. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 (năm mươi) năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:

- Tiến độ chuẩn bị đầu tư:

+ Quý III năm 2017: hoàn thành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

+ Từ quý III năm 2017 đến quý IV năm 2017: hoàn thành thủ tục giao đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

- Tiến độ thực hiện hoạt động xây dựng:

+ Quý I năm 2018: hoàn thành thủ tục xây dựng.

+ Quý II năm 2018: khởi công xây dựng.

+ Quý II năm 2019: hoàn thành xây dựng tất cả các hạng mục.

- Tiến độ hoàn thành việc nghiệm thu công trình xây dựng để dự án đầu tư hoạt động: quý III năm 2019: lắp đặt máy móc thiết bị, đi vào hoạt động chính thức.

Điều 2. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư

1. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Cơ sở pháp lý của ưu đãi: Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn có liên quan và quy định của các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Ưu đãi về thuế nhập khẩu:

- Cơ sở pháp lý của ưu đãi: Luật Thuế Xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn, điều chỉnh có liên quan.

3. Ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất:

- Cơ sở pháp lý của ưu đãi: Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

4. Các hình thức hỗ trợ đầu tư (nếu có): không.

Trần Phát