Thành lập Hội Luật gia huyện Củ Chi | Giao tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp nãm 2019 ðối với Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1504/QĐ-UBND về ban hành Đề án khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Giai đoạn 2019 - 2020) | Đề án khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Giai đoạn 2019 - 2020) | Phê duyệt Đề án tổ chức lại Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 và Câu lạc bộ Văn hóa - Thể dục Thể thao Nguyễn Du thành Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 | Kế hoạch thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2020 | Kế hoạch “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố năm 2019” | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1324/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 cấp thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1325/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1326/QĐ-UBND về hành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 |

Công ty TNHH Sơn Ga được chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp

Ngày 17/04/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1456/QĐ-UBND chấp thuận cho Công ty TNHH Sơn Ga được chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp 900 m2 thuộc thửa chính thức số 401, tờ bản đồ số 29, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi (theo tài liệu năm 2004) tại số 246 đường Võ Văn Bích, ấp 7, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi để thực hiện dự án đầu tư Cửa hàng xăng dầu số 1 - Chi nhánh Công ty TNHH Sơn Ga theo Quyết định chủ trương đầu tư số 1120/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố. Vị trí, ranh giới, diện tích đất thể hiện tại Bản đồ hiện trạng vị trí số 9331.ĐĐ/GĐ-TNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt ngày 15 tháng 6 năm 2018.

Trần Phát