Công nhận cho Ngân hàng Chính sách xã hội được tiếp tục quản lý, sử dụng khu đất tại Tỉnh lộ 8, khu phố 2, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi

Ngày 27/11/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 6229/QĐ-UBND công nhận cho Ngân hàng Chính sách xã hội được tiếp tục quản lý, sử dụng khu đất diện tích 397,9m2 tại số 02, Tỉnh lộ 8, khu phố 2, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi để sử dụng theo hiện trạng làm Văn phòng giao dịch. Vị trí, ranh giới khu đất thể hiện theo Bản đồ hiện trạng vị trí do Trung tâm Đo đạc bản đồ lập ngày 27 tháng 3 năm 2017 và sẽ được xác định chính xác khi Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt theo quy định.

Trần Phát