Thành lập Tổ Công tác kiểm tra điều kiện hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ - Siêu thị tại số 12/78 đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp | y ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2329/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Điều 5, Điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong | Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII | Kế hoạch tổ chức tuyển chọn “Phương án thiết kế kiến trúc cầu Cần Giờ - thành phố Hồ Chí Minh” | Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất tại Quyết định số 1520/QĐ-UB ngày 18 tháng 4 năm 2003 và số 2657/QĐ-UB ngày 08 tháng 6 năm 2004 và số 3350/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2008 | Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2700/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp | Đầu tư dự án Khu trung tâm thương mại và căn hộ tại số 29B đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1 | Duyệt Nhiệm vụ thiết kế tổ chức tuyển chọn “Phương án thiết kế kiến trúc cầu Cần Giờ - thành phố Hồ Chí Minh” | Ủy ban nhân dân Thành phố sửa đổi bổ sung nội dung tại Quyết định số 5741/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 |

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ - Siêu thị tại số 12/78 đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp

Ngày 26/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2663/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ - Siêu thị tại số 12/78 đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp của Công ty Cổ phần Da giày Sagoda, cụ htể như sau:

1. Tên dự án đầu tư: Trung tâm thương mại dịch vụ - Siêu thị.

2. Mục tiêu dự án:

STT

Mục tiêu hoạt động

Mã ngành

theo VSIC

Mã CPC

1

Trung tâm thương mại dịch vụ - Siêu thị

6810

 

3. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ - Siêu thị trên khu đất có diện tích 25.640 m2; trong đó diện tích đất phù hợp quy hoạch để xây dựng công trình là 25.088,3 m2 với cơ cấu sử dụng đất và các chỉ tiêu hoạch như sau:

- Cơ cấu sử dụng đất: Đất xây dựng công trình: 12.500 m2; đất giao thông, sân bãi: 10.500,3 m2; đất cây xanh, bồn hoa: 2.538 m2.

- Các chỉ tiêu quy hoạch: mật độ xây dựng: 50%; hệ số sử dụng đất: 2,0; tầng cao: tối đa 04 tầng (theo QCVN 03:2012/BXD).

(theo Công văn số 2235/SQHKT-QHKV2 ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về việc chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng - phương án kiến trúc công trình Trung tâm thương mại dịch vụ - siêu thị tại khu đất số 12/78 đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp).

4. Địa điểm thực hiện dự án: số 12/78 đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.

5. Diện tích mặt đất sử dụng: 25.640 m2 (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00233/2aQSDĐ/5074/UB ngày 23 tháng 12 năm 2002 do Ủy ban nhân dân thành phố cấp); trong đó diện tích đất phù hợp quy hoạch để xây dựng công trình là 25.088,3 m2.

Trần Phát