Ban hành danh sách các tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đợt 1

Ngày 08/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4236/QĐ-UBND ban hành danh sách các tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đợt 1. Sở Y tế tổ chức, hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ kê khai giá của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người theo quy định.

Trần Phát