Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tổ chức Lễ Dâng y tại chùa Phổ Minh

Ngày 15/10/2012, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 5232/UBND-PCNC về Tổng Lãnh sự quán Thái Lan xin tổ chức Lễ Dâng y tại chùa Phổ Minh, quận Gò Vấp, cụ thể như sau:


Chấp thuận đề xuất của Sở Ngoại vụ về việc Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Dâng y Hoàng gia năm 2012 tại chùa Phổ Minh, quận Gò Vấp.


Thời gian: vào ngày 02 tháng 11 năm 2012.

 

Nguyên Ngân