Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018 | Quy chế hoạt động của Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018 | Ủy ban nhân dân Thành phố sửa đổi, bổ sung Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2017 | Ban hành danh sách các tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đợt 1 | Ủy ban nhân dân Thành phố điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3232/QĐ-UB ngày 30 tháng 6 năm 2004 và Quyết định số 5086/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2016 | Kiện toàn thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Thành phố Hồ Chí Minh | Công ty TNHH thương mại An Khang đầu tư cửa hàng bán lẻ xăng dầu | Ủy ban nhân dân Thành phố điều chỉnh Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 | Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn năm 2016 - 2020 của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên | Giao tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2017 của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn TNHH một thành viên (Công ty mẹ) |

Thông báo về treo cờ Tổ quốc, nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Tỵ năm 2013

Ngày 17/01/2013, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Thông báo số 04/TB-UBND về treo cờ Tổ quốc, nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Tỵ năm 2013, cụ thể như sau:


1. Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, Đoàn thể, các Doanh nghiệp, cơ sở kinh tế được nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Tỵ năm 2013 trong 04 (bốn) ngày, kể từ ngày 09 tháng 02 đến ngày 12 tháng 02 năm 2013 (nhằm ngày 29 tháng Chạp và các ngày mùng 1, 2, 3 tháng Giêng Âm lịch).


Do ngày 09 tháng 02 và ngày 10 tháng 02 năm 2013 (nhằm ngày 29 tháng Chạp và ngày mùng 1 tháng Giêng Âm lịch) trùng vào ngày thứ bảy và chủ nhật, thực hiện hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần và được nghỉ bù theo nguyên tắc như sau:


- Đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ trong 05 ngày, thực hiện nghỉ ngày thứ sáu 15 tháng 02 năm 2013 (nhằm ngày mùng 6 tháng Giêng Âm lịch) và đi làm bù vào ngày thứ bảy 23 tháng 02 năm 2013 (nhằm ngày 14 tháng Giêng Âm lịch) và nghỉ bù 02 ngày vào ngày thứ tư 13 tháng 02 và ngày thứ năm 14 tháng 02 năm 2013 (nhằm ngày mùng 4 và mùng 5 tháng Giêng Âm lịch); như vậy sẽ nghỉ liên tục từ ngày 09 tháng 02 đến ngày 17 tháng 02 năm 2013 và đi làm bù vào ngày thứ bảy 23 tháng 02 năm 2013.


- Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.


2. Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc trong 04 (bốn) ngày Tết Nguyên Đán (từ ngày 09 tháng 02 đến ngày 12 tháng 02 năm 2013). Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở từng địa bàn dân cư. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc ở các đơn vị thuộc quyền quản lý; bố trí trực các ngày nghỉ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị và các khu vui chơi công cộng…

 

Quỳnh Chi