Kế hoạch thực hiện Quyết định số 200/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020” | Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá Thành phố Hồ Chí Minh | Kiện toàn Tổ công tác về thẩm định và thương thảo chi phí tư vấn lập dự án và thiết kế nước ngoài các dự án trọng điểm của ngành y tế Thành phố | Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn 2030 | Kế hoạch ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020 | Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Kiện toàn Ban An toàn giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, gồm 23 thành viên | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch số 3901/KH-UBND ngày 09/7/2015 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch số 3874/KH-UBND ngày 08/7/2015 | Quy định về hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và định mức chi phí lập, thẩm định, công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu |

Hội thảo “Lợi ích của việc chuẩn đoán và can thiệp sớm với Metformin trong kiểm soát đường huyết”

Ngày 28/7/2012, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 5778/VP-VX truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Minh Trí về cho phép Hội Y học thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học, cụ thể như sau:


Chấp thuận về chủ trương cho phép Hội Y học thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học với chuyên đề “Lợi ích của việc chuẩn đoán và can thiệp sớm với Metformin trong kiểm soát đường huyết”.


Báo cáo viên: Giáo sư Ian Campell, Trường Đại học Y khoa St Andrew, Anh.


Địa điểm tại Khách sạn InterContinental, quận 1.


Thời gian vào ngày 29 tháng 7 năm 2012.

 

Quỳnh Chi