Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1608/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định phê duyệt hồ sơ tài nguyên hải đảo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1585/QĐ-UBND về Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2021 - 2025 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1584/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Phường 25,quận Bình Thạnh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1619/QĐ-UBND về công nhận Trường Mầm non 2, Quận 3 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1618/QĐ-UBND về công nhận Trường Mầm non Đồng Xanh, huyện Nhà Bè đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1625/QĐ-UBND về công nhận Trường Trung học cơ sở Lê Văn Hưu, huyện Nhà Bè đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1625/QĐ-UBND về công nhận Trường Trung học cơ sở Huỳnh Khương Ninh, Quận 1 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1623/QĐ-UBND về công nhận Trường Mầm non Vành Khuyên, thành phố Thủ Đức - Khu Vực 3 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1622/QĐ-UBND về công nhận Trường Mầm non Tân Thông Hội 1, huyện Củ Chi đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. |

Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1 tại phường Linh Chiểu quận Thủ Đức

Ngày 15/6/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2179/QĐ-UBND về duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1 tại phường Linh Chiểu quận Thủ Đức, nội dung như sau:

- Vị trí khu vực quy hoạch: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1, tọa lạc tại số 01 - 03 đường Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, với quy mô diện tích 163.794,3 m2 (16,3794 ha) được chia thành các khu, như sau:

+ Khu I.A - Khu trường đại học và ký túc xá: 162.580,4 m2;

+ Khu I.B - Khu đất dự trữ: 513 m2;

+ Khu II - Khu đất dự trữ (trạm điện cũ): 700,9m2.

Diện tích đất sau khi trừ lộ giới các tuyến đường Võ Văn Ngân, Lê Văn Chí, Hoàng Diệu và đường số 7 là: 160.447 m2, trong đó gồm:

- Diện tích đất phù hợp quy hoạch:

+ Khu I.A - Khu trường đại học và ký túc xá: 159.244 m2;

- Diện tích đất dự trữ:

+ Khu I.B - Khu đất dự trữ: 513 m2;

+ Khu II - Khu đất dự trữ (trạm điện cũ): 690 m2.

- Phạm vi giới hạn như sau:

+ Phía Bắc giáp: đường Hoàng Diệu 2, lộ giới 25m;

+ Phía Đông và Đông Bắc giáp: đường Lê Văn Chí, lộ giới 20m;

+ Phía Tây giáp: đường số 7 và khu dân cư hiện hữu;

+ Phía Nam giáp: đường Võ Văn Ngân, lộ giới 30m.

Lê Tùng