Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án Xây dựng đường đê nội đồng khu vực 233ha, ấp Rạch Lá (giai đoạn 1), xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ | Giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Cơ quan nước ngoài. | Điều chỉnh thành viên Tổ Thẩm định Phương án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020 | Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Gôn thành phố Hồ Chí Minh | Ngày 12/6/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2160/QĐ-UBND về việc Thành lập Tổ Công tác tham mưu về các đồ án quy hoạch hệ thống thoát nước mưa, nước thải của Thành phố Hồ Chí Minh | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Sửa chữa, nâng cấp hẻm 87 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án Cải tạo, chỉnh trang Công viên Gia Định, Phường 3, quận Gò Vấp | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án đầu tư xây dựng công trình kết nối giao thông đường Quang Trung - Nguyễn Văn Công - Nguyễn Kiệm, Phường 3, quận Gò Vấp | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án Cải tạo và mở rộng Bệnh viện Quận 8 | Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1 tại phường Linh Chiểu quận Thủ Đức |

Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Gôn thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 11/6/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2145/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Gôn thành phố Hồ Chí Minh. Nội dungnhư sau:

- Tên gọi:

+ Tên tiếng Việt: Hội Gôn thành phố Hồ Chí Minh.

+ Tên tiếng nước ngoài: Ho Chi Minh City Golf Association.

+. Tên viết tắt: HGA

- Tôn chỉ, mục đích

Hội Gôn thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tổ chức có liên quan đến lĩnh vực thể thao gôn, những người làm công tác chuyên môn về bộ môn thể thao gôn, các công dân yêu thích tập luyện môn thể thao gôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

- Địa vị pháp lý, trụ sở

+ Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

+ Trụ sở của Hội đặt tại số 109 đường Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4536/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Gôn thành phố Hồ Chí Minh.

Lê Tùng