Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. | Kế hoạch triển khai Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị | Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020. | Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020. | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9 | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4, phường Phước Long A, quận 9 | Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn | Điều chỉnh Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành |

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Cải tạo hệ thống thoát nước khu vực Quốc lộ 13 - Đinh Bộ Lĩnh - Nguyễn Xí - Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh

Ngày 11/09/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3955/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Cải tạo hệ thống thoát nước khu vực Quốc lộ 13 - Đinh Bộ Lĩnh - Nguyễn Xí - Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh với nội dung chính như sau:

Nội dung

Quyết định số 4239/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố

 

Điều chỉnh

Thời gian thực hiện:

2003 - 2017

2003 - 2020

Tổ chức thực hiện

1. Các nội dung khác không đề cập vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 5390/QĐ-UB ngày 11 tháng 12 năm 2003 và Quyết định số 4239/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Trách nhiệm Chủ đầu tư: Đôn đốc đơn vị thi công và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công công trình theo kế hoạch và đúng tiến độ dự án được duyệt, tránh kéo dài thời gian thực hiện dự án gây phát sinh tăng chi phí.

Trần Phát