Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4077/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực chính sách,bảo hiểm xã hội, dân quân tự vệ, nghĩa vụ quân sự và động viên quân đội | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4086/QĐ-UBND về bổ sung thành viên Tổ công tác xây dựng Đề án thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4089/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4089/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi xã Trung An, huyện Củ Chi | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4090/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4091/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4092/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi xã Tân An Hội, huyện Củ Chi | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4093/QĐ-UBND về việc thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4103/QĐ-UBND về Phê duyệt phương án hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ tại thời điểm thu hồi đất trong dự án giải quyết ngập do triều | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4116/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình thu hút, tuyển chọn chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt |

Điều chỉnh Quyết định số 5481/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố

Ngày 22/5/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1785/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định số 5481/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao đất cho Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức sử dụng đất tại phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức để đầu tư xây dựng Khu nhà ở kinh doanh, nội dung như sau:

- Giao cho Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức diện tích 1.910,1m2  (mương nội đồng do Nhà nước quản lý) và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 37.531,8 m2 (do Công ty tự thỏa thuận bồi thường, hỗ trợ cho người sử dụng đất) tại phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức để đầu tư xây dựng khu nhà ở theo quy hoạch.

- Cơ cấu sử dụng đất tạm được xác định theo Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố, gồm:

+ Đất ở: 14.553,3m² giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn 50 năm. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định lâu dài.

Đất công cộng (giao thông, cây xanh cảnh quan, giáo dục...): 24.888,6m². Chủ đầu tư có trách nhiệm đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt, liên hệ và phối hợp Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức, cơ quan chuyên ngành để thống nhất phương thức đầu tư, bàn giao quản lý theo quy định hiện hành.

- Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Bản đồ hiện trạng vị trí số 43437/GĐ-TNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 19 tháng 3 năm 2013.

Lê Tùng