Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo tái hiện, tôn tạo Di tích lịch sử chiến khu Rừng Sác, huyện Cần Giờ | Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án Phòng, chống khai thác cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ và vùng giáp ranh giữa thành phố với các tỉnh | Ngày 19/9/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3971/QĐ-UBND về Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án phát triển ngành logistics trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 | Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017 - 2020 | Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo công tác đối ngoại quốc phòng, ngoại giao nhân dân thành phố Hồ Chí Minh | Kiện toàn nhân sự Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hồ Chí Minh | Tổ chức lại “Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ và Bệnh viện huyện Cần Giờ | Thành lập Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới | Thành lập Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Thánh Tông | Thành lập Tổ Công tác liên ngành để kiểm tra, rà soát và đề xuất cụ thể các nội dung liên quan chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện Dự án Thảo Cầm Viên mới tại huyện Củ Chi |

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9

Ngày 06/11/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4942/QĐ-UBND duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9, với các nội dung chính như sau:

1. Địa điểm, vị trí, ranh giới và diện tích khu vực quy hoạch:

- Địa điểm: Khu nhà ở tại phường Phú Hữu, quận 9.

- Vị trí và ranh giới khu vực quy hoạch:

+ Phía Đông: giáp khu công nghiệp Phú Hữu.

+ Phía Tây: giáp khu dân cư phía Đông đường Gò Cát và khu công nghiệp Phú Hữu.

+ Phía Nam: giáp khu công nghiệp Phú Hữu.

+ Phía Bắc: giáp khu dân cư thương mại Gò Trang.

- Diện tích khu vực lập quy hoạch: 211.870,8 m² (theo bản đồ hiện trạng vị trí số 43603/GĐ-TNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 18 tháng 4 năm 2014).

2. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch chi tiết: Công ty Cổ phần Bất động sản Dragon Village.

3. Đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết: Công ty TNHH An Hòa Sơn.

4. Danh mục hồ sơ, bản vẽ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết:

- Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết.

- Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch.

- Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

5. Tính chất, chức năng của khu vực quy hoạch: khu nhà ở kết hợp công trình công cộng, giáo dục và công viên cây xanh.

Trần Phát