Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. | Kế hoạch triển khai Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị | Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020. | Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020. | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9 | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4, phường Phước Long A, quận 9 | Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn | Điều chỉnh Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành |

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9

Ngày 06/11/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4942/QĐ-UBND duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9, với các nội dung chính như sau:

1. Địa điểm, vị trí, ranh giới và diện tích khu vực quy hoạch:

- Địa điểm: Khu nhà ở tại phường Phú Hữu, quận 9.

- Vị trí và ranh giới khu vực quy hoạch:

+ Phía Đông: giáp khu công nghiệp Phú Hữu.

+ Phía Tây: giáp khu dân cư phía Đông đường Gò Cát và khu công nghiệp Phú Hữu.

+ Phía Nam: giáp khu công nghiệp Phú Hữu.

+ Phía Bắc: giáp khu dân cư thương mại Gò Trang.

- Diện tích khu vực lập quy hoạch: 211.870,8 m² (theo bản đồ hiện trạng vị trí số 43603/GĐ-TNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 18 tháng 4 năm 2014).

2. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch chi tiết: Công ty Cổ phần Bất động sản Dragon Village.

3. Đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết: Công ty TNHH An Hòa Sơn.

4. Danh mục hồ sơ, bản vẽ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết:

- Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết.

- Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch.

- Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

5. Tính chất, chức năng của khu vực quy hoạch: khu nhà ở kết hợp công trình công cộng, giáo dục và công viên cây xanh.

Trần Phát