Điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu dân cư ấp Gò Dưa, phường Tam Bình, quận Thủ Đức

Ngày 28/4/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1432/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu dân cư ấp Gò Dưa, phường Tam Bình, quận Thủ Đức. Nội dung như sau:

- Quy mô diện tích khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch: 7,07 ha.

- Vị trí và giới hạn phạm vi điều chỉnh cục bộ quy hoạch: Khu đất thực hiện điều chỉnh quy hoạch thuộc phường Tam Bình, quận Thủ Đức. Gồm các ô phố có ký hiệu IV-4, IV-4A, IV-5, IV-6, IV-6A và IV-13, có chức năng đất ở hiện hữu cải tạo, đất ở xây dựng mới, đất cây xanh ven rạch, đất mặt nước và đường giao thông nội bộ.

+ Phía Đông Bắc: giáp đường Tô Ngọc Vân;

+ Phía Tây - Nam: giáp đường D1 (đường quy hoạch nội bộ);

+ Phía Đông - Nam: giáp rạch Cầu Trắng (tên gọi khác: rạch Cầu Ông Bông).

+ Phía Tây - Bắc: giáp đường N3 (đường quy hoạch nội bộ) và khu đất  công trình công cộng (Văn phòng Chi nhánh Điện lực Thủ Đức).

Lê Tùng