Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3425/QĐ-UBND về công nhận Trường Tiểu học Đống Đa, quận Tân Bình đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3426/QĐ-UBND về công nhận Trường Tiểu học An Lạc 3, quận Bình Tân đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3427/QĐ-UBND về công nhận Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố, Quận 10 đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3428/QĐ-UBND về công nhận Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3437/QĐ-UBND về duyệt đồ án quy hoạch phân khu (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư giáp đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây - Linh Chiểu, quận Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3438/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu dân cư Xóm Mới 2, phường Phước Long B, Quận 9 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3439/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư đường Hồ Văn Tư, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3440/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu biệt thự Làng Đại học, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3455/QĐ-UBND về cập nhật, bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 5087/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3086/QĐ-UBND về duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật Trung tâm điều hành đô thị thông minh |

Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
27-06-2006 số 2828/2006/QĐ-UBND 07/07/2006
29-12-2005 Quyết định số 6001/2005/QĐ-UBND V/v quy định chức danh và số lượng cán bộ không chuyên trách cho Ủy ban nhân dân phường. Hết hiệu lực từ 25/02/2014
04-08-2005 Quyết định số 3502/2005/QĐ-UBND V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ban chỉ đạo cải cách hành chính quận Bình Tân 11/08/2005
04-08-2005 Quyết định số 3498/2005/QĐ-UBND V/v Thành lập Hội đồng thẩm định đề án Chương trình hỗ trợ lãi vay cho hộ nông dân phát triển sản xuất nông nghỉệp trên địa bàn quận Bình Tân 04/08/2005
04-08-2005 Công văn số 3498/2005/QĐ-UB QUYÊT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN "V/V Thành lập Hội đồng thẩm định đề án Chương trình hỗ trợ lãi vay cho hộ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn quận Bình Tân Hết hiệu lực từ 19/06/2014
07-04-2005 Công văn số 1288/2005/QĐ-UB V/v ban hành quy chế mẫu tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại UBND phường thuộc Quận Bình Tân Hết hiệu lực từ 11/10/2019
17-01-2005 Nghị quyết số 17/2005/NQ-HĐND Về việc thông qua quy họach chung quân Bình Tân đến năm 2020 17/01/2005