02/2017/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Ngày ban hành: 27/04/2017
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần Ngày hiệu lực: 04/05/2017
Số, ký hiệu: 02/2017/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức
Trích yếu: Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Thủ Đức
Lĩnh vực:
Người ký:
Công báo:

Văn bản liên quan

Văn bản sửa đổi/ bổ sung/ đính chính

Quyết định sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Thủ Đức ban hành kèm theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

  • Số hiệu: 05/2017/QĐ-UBND
  • Ngày ban hành: 08/08/2017
  • Ngày có hiệu lực: 15/08/2017